Yrkes- og studiekompetanse

Yrkes- og studiekompetanse (YSK) gir studie- og yrkeskompetanse. Denne kompetansen er etterspurd i arbeidslivet.

Etter gjennomført fire-årig YSK-løp har du:

  • Fagbrev
  • Spesiell studiekompetanse med realfagsfordjuping
  • Inntil tre tilleggspoeng ved søking til høgskule og universitet
  • Kvalifikasjon for å søke studier med krav om realfag, for eksempel ingeniør

I tillegg til dobbel kvalifikasjon, har du og lært mykje om krav, reglar og rutinar i arbeidslivet.

Vekslingsmodell som organisering

Opplæringa er ei veksling veke for veke mellom praksis i bedrift og undervising på skulen.

Organisering YSK
År Dagar på skule Dagar i bedrift
1. år 3 dagar på skulen 2 dagar i bedrift
2. år 3 dagar på skulen 2 dagar i bedrift
3. år 3 dagar på skulen 2 dagar i bedrift
4. år 2 dagar på skulen 3 dagar i bedrift

Skuledagane har variert innhald med yrkesfagteori og praksis i verkstad kombinert med studiespesialiserande fag. Vekslinga mellom teori og praksis gjer opplæringa motiverande og interessant. Ny lærdom og nye erfaringar kan umiddelbart prøvast ut.

Kven passar YSK for?

Kanskje passar det for deg?

Her får du eit inntrykk av teoriundervising i realfag:

Og yrkesfagundervising på verkstad:

Du kan lese meir om YSK i presentasjonen (PDF, 2 MB) eller i brosjyren (PDF, 615 kB).

Skule og arbeid i bedrift

Som lærlingar følger YSK-elevane ikkje skuleferiane, men gjeldande ferieordningar.

Bedriftene får lære opp og verte kjende med ungdommar dei vil satse vidare på i framtida. Dei stiller med instruktør som følger elevane.

Sauda vidaregåande skule har eigen YSK-koordinator. Koordinatoren samordnar opplæringa i skule og bedrift og reiser kontinuerleg rundt for å følge opp elevane ved læreplassane. Slik sikrar skulen god kvalitet i opplæringa.

Læreplass og bustad

Yrkes- og studiekompetanse kan søkast av all ungdom i Rogaland uavhengig av bustadadresse. I samarbeid med opplæringskontor i sør- og nordfylket legg me opp til at elevar skal få læreplass nær heimstaden og pendle til undervising i Sauda.

Sauda vgs tilbyr og buplass ved elevbustaden til kr. 3900,- per månad. Her vil det vere tilsyn og oppfølging frå tilsette ved skulen. YSK-elevar vil få prioritet til hyblane ved elevbustaden. Søk så snart som råd.

Slik bur du:

Opptak

Kriterium:

  1. Karaktersnitt frå ungdomsskule høgare enn 4,5 og minimum 4 i matematikk og naturfag
  2. Læreplass i bedrift. Skulen og opplæringskontor hjelper deg med å finne det.

Korleis søke

Søk i Vigo før 1. mars. Før opp YSK som første ønske i søknaden din.

For at skulen og opplæringskontor skal kunne hjelpe til med å finne læreplass til deg, må du i tillegg fylle ut søknadsskjemaet.

Kom på besøk!

Ta gjerne kontakt med oss for meir informasjon og for å kome til oss. Me inviterer interesserte søkarar og deira foreldre/føresette til å besøke skulen.

Kom for å sjå skulen og elevbustaden, men kanskje mest for å møte YSK-elevar, lærarar og YSK-koordinatoren.

 

Til toppen