Nett – samlingsbaserte fag mot studiekompetanse

For å imøtekomme behova i regionen vil Strand og Sauda vaksenopplæringssenter gjennom eit samarbeid starte opp med fag ein treng for å få generell studiekompetanse.

Fire personar samla rundt ei datamaskin. - Klikk for stort bilete Jud MacKrill

Generell studiekompetanse gir moglegheit for opptak til dei fleste studiar ved universitet og høgskular. Det er fleire vegar mot studiekompetanse og behovet til kvar enkelt vil variere både i fag og omfang.

For at dette skal vera mogleg ved sida av jobb og familie vil faga verte tilbydt som nett- og samlingsbaserte.

Skuleåret 2022/2023 vil skulane tilby desse studiekompetansefaga: norsk, matematikk, naturfag og historie.

Informasjon

Samlingar ved Strand og Sauda vgs (Sand og/eller Sauda), samt nettbasert via Microsoft Teams. Opptak frå både samlingar og nettundervisning vil verte gjort tilgjengeleg på Teams i etterkant.

Metode

  • Førelesningar
  • Oppgåveløysing
  • Gruppearbeid
  • Presentasjonar
  • Innleveringar
  • Prøvar

Ta gjerne kontakt om du vil ha meir informasjon eller er usikker på kva du treng for å få generell studiekompetanse.

Påmelding

Søk digitalt via www.vigo.no, velg "Videregående opplæring for voksne/Realkompetanse" og logg inn med MinID.

Etter at du har søkt vil du få tildelt ein rettleiar som finn ut kva fag du treng, og melder deg på.

Dersom du allereie har fått innvilga vaksenrett, eller vil søke om resplass, ta kontakt direkte med oss.

Kontaktinformasjon

Sauda vgs

Kristin Bruknapp
951 24 899

Strand vgs kompetansesenter

Signe Bay Schultz
940 08 275

Kari Førland Lauvsnes
940 08 265

Til toppen