Ta studiekompetanse i Ryfylke

Kvalifisere deg til høgare utdanning? Ta påbygg- og studiekompetansefag nett- og samlingsbasert i Ryfylke. Oppstart august 2022.

Ordninga er eit samarbeid mellom vaksenopplæringssentera på Strand og i Sauda.

Få meir informasjon og meld deg på

(Illustrasjonsbilete: Jud MackrillUnsplash)