PC-ordninga

Alle elevar må ha eigen datamaskin. Fylket tilbyr støtte til kjøp av maskiner gjennom PC-ordninga.

  • Du kan velje å heller bruke din eiga datamaskin eller kjøpe andre stader så lenge maskina er god nok til læringsarbeidet og har antivirusprogram. Då får du ikkje subsidiebeløp frå fylket.
  • Hugs å sjekke kva råd skulen gjev når det gjeld val av maskin, men du kan uansett bruke grunnmodell windows på alle skular og utdanningsprogram.
  • Du får gratis tilgang til alt du treng av programvare på skulen, inkludert Microsoft Office 365.

Trykk på knappen under og du finn meir om

  • Vilkår for kjøp
  • Tidspunkt og frister for å bestille
  • Modellar og prisar
  • iPad i spesialundervisninga

(Du kjem til ei felles side for fylket)

PC-ordninga