Anbefaling maskinval ved Sauda VGS

Du bør vere merksam på at du er nøydd til å bruke Windows-PC dersom du skal byrje på TIP, YSK, bygg- og anleggsteknikk eller elektrofag, på grunn av programvarekompatibilitet. På andre studieprogram står du fritt til å bruke Mac.

Merk at Chromebook og nettbrett ikkje er støtta, då dette kan gi problem med prøvar/eksamenar og programvare.
 
Dersom du kjøper datamaskin gjennom fylkeskommunen si PC-ordning anbefalar me at du vel å forsikre datamaskina når du kjøper den, sjølv om du eventuelt hadde fått dekka det gjennom ei anna forsikring. Erfaringa er at elevmaskiner vert utsett for mykje – og reparasjon utan forsikring kan verte både dyrt og tidkrevjande. Forsikringa du kan kjøpe med maskina gjeld for tre år – i dei fleste tilfelle kjem reparatøren på døra dagen etterpå.

NB: Det er kun mogleg å velje forsikringa når du kjøper maskina – du kan ikkje bestille forsikringa på eit seinare tidspunkt.
 
Det er lurt å bestille maskin så tidleg som mogleg, så slepp du å vente på datamaskina når undervisninga er komme i gang til hausten.
 
Du må berre ta kontakt dersom det er noko du lurer på.

Til toppen