Bygg- og anleggsteknikk

Dette utdanningsprogrammet passer for deg som ønsker ei fagutdanning i eit av faga innanfor bygg- og anleggsteknikk. Det kan vere tømrar, murar, stillasarbeidar, betongarbeidar, røyrleggar, malar, feiar eller blikkenslagar.

Kvifor velje bygg- og anleggsteknikk?

Du lærer

  • produksjon og oppføring av nye bygningar og anlegg
  • ombygging og vedlikehald av bygningar og anlegg
  • om klima og teknologi
  • om bruk av teikningar, skildringar og utrekningar
  • om kvalitet og tryggleik
  • materialkunnskap

Du bør vere

  • praktisk og ha godt handlag
  • sjølvstendig og nøyaktig
  • god til å samarbeide

Les meir om bygg- og anleggsteknikk på vilbli.no 

Kvifor velje Sauda vidaregåande skule?

Skulen har lang erfaring med byggfag. I fellesfaga får du undervisning saman med elevar frå teknikk og industriell produksjon, som gir deg eit stort miljø å spele på.

På Vg2 tilbyr skulen programområdet Tømrar.

Søke skuleplass

Første året – Vg1

Utdanninga til dei fleste yrka tek normalt fire år. Du går dei to første åra på skule. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har òg moglegheita til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timar opplæring i veka både i fellesfag og programfag. Du har 12 timar i fellesfaga og 23 timar i programfaga.

Andre året – Vg2

Du fortset opplæringa innan utdanningsprogrammet du valde på Vg1. På Vg2 vel du retning, og du kan velje mellom dei programområda som finst på det utdanningsprogammet du har valt. 

Du har 35 timar opplæring i veka både i fellesfag og programfag. Du har ni timar i fellesfaga og 26 timar i programfaga.


Tredje året – Vg3

Du blir normalt lærling og forset opplæringa i ei godkjend lærebedrift. Læretida er to år, og du kan ta fag- og svennebrev når du er ferdig med læretida.

Bli lærling

Du har òg moglegheit til å ta Vg3 påbygg for å få studiekompetanse. Dette kan du gjere etter at du har tatt fag- og svennebrev eller etter Vg2.

Vegen vidare

Opplæringa fører fram til yrkeskompetanse (med eller utan fag- eller svennebrev). Når du har fullført kan du gå ut i arbeid eller ta vidare utdanning.