Yrkessjåfør

Har du lyst å køyre buss eller lastebil? Yrkessjåførar arbeider med mange ulike typar transport. Nokre fraktar gods, andre fraktar personar; nokre køyrer langt, andre har arbeidsdagen i nærområdet. Moglegheitene for variasjon er mange.

Kvifor velje yrkessjåfør?

Du får

  • undervisning om EU-direktivet
  • praktisk og teoretisk undervisning i førarkortklassane C, CE, D og DE
  • truckførarbevis
  • undervisning om transport av farleg gods (ADR)

Du må ha

  • førarkort klasse B
  • godkjend helseattest (for førarkort klasse C, CE og D)
  • vitnemål/kompetansebevis frå service og samferdsel eller teknikk og industriell produksjon (TIP)
  • ein alder av minst 21 år for å ta lastebilsertifikat, minst 24 år for å ta sertifikat for buss. Lærlingar kan ta dei når dei er 18. Sjå Førarkort- og Yrkessjåførforskrifta

Kvifor velje Sauda vidaregåande skule?

Sauda vidaregåande skule har kurs for lærlingar og 19 vekers kurs for vaksne elevar, som startar august og januar kvart år. Inntakskrav finn under menypunktet «Du må ha» ovanfor. Dette er ei landslinje, så elevar frå heile landet er velkomne til å søke hjå oss!

All undervisning er gratis, køyretimane og. Du betaler kun prøvegebyr til Statens Vegvesen, samt bøkene du nyttar i teoriundervisninga. Kurset er og godkjent for støtte i Statens lånekasse.

Yrkessjåfør held til på vår avdeling Birkeland. På Facebooksidene til avdeling Birkeland kan du få eit innblikk i korleis det er å gå linja.

Søke skuleplass

Til toppen