Helse- og oppvekstfag

Kan du tenke deg å arbeide som helsefagarbeidar, aktivitør, portør eller barne- og ungdomsarbeidar? Eller er det meir aktuelt for deg å jobbe som apotekteknikar, tannhelsesekretær eller hudpleiar? Då kan helse- og oppvekstfag gje deg mange moglegheiter.

Kvifor velje helse- og oppvekstfag?

Du lærer

  • om helsefremjande arbeid
  • om fysisk og psykisk helse
  • om korleis kroppen er bygd opp
  • om kommunikasjon og samhandling
  • om utviklinga til barn og unge
  • om kost, ernæring og hygiene

Du bør vere

  • omsorgsfull og omsynsfull overfor menneske
  • flink til å kommunisere
  • god til å samhandle med andre

Les meir om helse- og oppvekstfag på vilbli.no

Kvifor velje Sauda vidaregåande skule?

For å hjelpe deg med å finne ut kva du vil vidare etter Vg1, er det lagt opp til utplassering i praksis ein dag i veka store deler av året. Undervisninga ellers er variert, du får mellom anna prøve deg som forelder med ein «Real Care Baby» som du får låne med deg heim for å passe på.

På Vg2 tilbyr skulen programområda Ambulansefag, Barne- og ungdomsarbeidarfag og Helsearbeidarfag.

Som einaste skule i Rogaland tilbyr Sauda VGS Ambulansefag. Skulen samarbeider med Stavanger Universitetssjukehus og Helse Fonna, og i løpet av skuletida vil du få fleire periodar med praksis der. Helseføretaka tilbyr og nokre læreplassar til kvalifiserte elevar frå skulen.

Helsefagarbeidarfaget har lyse og store lokale. I rommet er det senger og utstyr som det som er å finne på institusjonar du kan komme til å arbeide på etter endt utdanning, så du får øvd deg på å arbeide med det.

I barne- og ungdomsarbeidarfaget lærer du å ta vare på og arbeide med barn og unge. Skulen har eit tett samarbeid med Brakamoen Barnehage SA, dei kommunale barnehagane og grunnskulen i Sauda, og du vil i løpet av utdanninga ha praksis der. Dette gjer at du får knytt saman teori og praksis på ein god måte.

Søke skuleplass

Første året – Vg1

Utdanninga til dei fleste yrka tar normalt fire år. Dei to første åra går du på skule. Etterpå er det to år opplæring i bedrift som lærling. Du har òg moglegheit til å ta Vg3 påbygg slik at du får studiekompetanse.

Du har 35 timar opplæring per veke både i fellesfag og programfag. Du har 12 timar i fellesfaga og 23 timar i programfaga.


Andre året – Vg2

Du fortset opplæringa innan utdanningsprogrammet du valde på Vg1. På Vg2 vel du retning, og du kan velje mellom dei programområda som finst på utdanningsprogrammet du har valt. 

Du har 35 timar opplæring per veke både i fellesfag og programfag. Du har ni timar i fellesfaga og 26 timar i programfaga.


Tredje året – Vg3

Du blir normalt lærling og forset opplæringa i ei godkjend lærebedrift. Læretida er to år, og når du er ferdig med læretida kan ta fag- og svennebrev.

Bli lærling

Du har òg moglegheit til å ta Vg3 påbygg for å få studiekompetanse. Dette kan du gjere etter at du har tatt fag- og svennebrev eller etter Vg2.

Vegen vidare

Yrkesfagleg opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller utan fag- eller svennebrev). Du kan gå ut i arbeid eller ta vidare utdanning etter at du har fullført yrkesfagleg opplæring.

Til toppen