Vegarbeid i Rødsliane gjer at skuleskyssen mellom Suldal og Sauda kan verte påverka.

Frå skuleåret 2020-2021 vert det nye skuleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) innført ved alle vidaregåande skular i Rogaland.

1. juli 2020 tok Bård Børresen Lien over rektorstillinga ved Sauda vidaregåande skule.

Pilotprosjektet MOR skal arbeide for å betre moglegheitene for kompetanseheving i regionen.

Både yrkes- og utdanningsrådgivar og sosialrådgivar er klare til å hjelpe dersom du har spørsmål til dei.

IT-avdelinga er på jobb dersom du treng hjelp.

2.–3. juni opnar skulen opp igjen til nokonlunde normal undervisning.

Helsedirektoratet har laga ein film der du får meir informasjon om koronaviruset.

12. desember 2019 fekk skulen nye nettsider.

Til toppen