Elevar som skal byrje i Vg1 for første gong hausten 2022 kan frå 8. juli bestille datamaskin gjennom fylkeskommunen.

Frå hausten av har skulen tre ledige stillingar.

Er du ferdig på vidaregåande til sommaren? Pass på å lagre filene dine!

Hugs å levere inn lærebøkene før du tar ferie.

Fylket har eit gratistilbod til deg som vil ta eit fag du manglar i sommar.

Kvalifisere deg til høgare utdanning? Ta påbygg- og studiekompetansefag nett- og samlingsbasert i Ryfylke. Oppstart august 2022.

Rogaland fylkeskommune tilbyr gratis eksamensførebuande kurs for deg som skal ta praksiskandidateksamen våren 2022.

Eirik Aasheim tek over som koordinator for Yrkes- og studiekompetanse.

Signering av ny partnarskapsavtale for å oppnå resultat ingen kunne klart aleine. Med vinn – vinn formål og motto FRA SAND TIL GULL!

Sauda Mållag overrekte 25. oktober 2021 ei gåve til Sauda vgs, eit klassesett med novellesamlinga «Vegar ut til alle kantar».

Til toppen