Sauda Mållag overrekte 25. oktober 2021 ei gåve til Sauda vgs, eit klassesett med novellesamlinga «Vegar ut til alle kantar».

Hausten 2022 vert det tilbod om opplæring i norsk og matematikk på Vg3-nivå (Vg4 påbyggsfag).

Som elev vil du komme til å nytte Visma InSchool. Her får du ei lita innføring i systemet.

Du som føresett får tilgang til det skuleadministrative systemet skulen nyttar.

Meld di interesse for kurs hausten 2021.

Hugs å levere inn lærebøkene før du tar ferie.

Nikolas Njerve tek over som avdelingsleiar på avdeling Birkeland.

Sauda vidaregåande skule er vald ut til å vere med i ein pilot med jamnleg massetesting av elevar og tilsette for koronavirus.

Hausten 2021 startar det opp eit modulbasert deltidsstudium i kommunikasjon og marknadsføring.

Kva kompetanse treng du og di bedrift i framtida? Kva kompetanse treng me i Ryfylke? Sauda Vgs er i starten av ei fireårig prøveordning som nytt vaksenopplæringssenter.

Til toppen