Skulen kjem til å gjennomføre elevundersøkinga for alle elevar.

Skulane har byrja å nytte det nye skuleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som føresett får ein eigen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom heim og skule.   

Vegarbeid i Rødsliane gjer at skuleskyssen mellom Suldal og Sauda kan verte påverka.

På grunn av koronasituasjonen vert skulestarten litt annleis enn vanleg.

Frå skuleåret 2020-2021 vert det nye skuleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) innført ved alle vidaregåande skular i Rogaland.

1. juli 2020 tok Bård Børresen Lien over rektorstillinga ved Sauda vidaregåande skule.

Pilotprosjektet MOR skal arbeide for å betre moglegheitene for kompetanseheving i regionen.

Hausten 2020 og våren 2021 har skulen eit tilbod om opplæring for vaksne.

Både yrkes- og utdanningsrådgivar og sosialrådgivar er klare til å hjelpe dersom du har spørsmål til dei.

IT-avdelinga er på jobb dersom du treng hjelp.

Til toppen