Dei vidaregåande skulane i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som seier kva smitteverntiltak dei skal følge. Det inneber skjerpa krav til hygiene og avstand.

Ryfylke IKS skal samen med næringslivet, Rogaland fylkeskommune, Sauda og Strand vidaregåande skular gjennomføre fem prosjekt innan kompetanseområdet i Ryfylke.

Skulane har byrja å nytte det nye skuleadministrative systemet Visma InSchool (VIS). Du som føresett får ein eigen tilgang til systemet for å sikre samarbeidet mellom heim og skule.   

Vegarbeid i Rødsliane gjer at skuleskyssen mellom Suldal og Sauda kan verte påverka.

På grunn av koronasituasjonen vert skulestarten litt annleis enn vanleg.

Frå skuleåret 2020-2021 vert det nye skuleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) innført ved alle vidaregåande skular i Rogaland.

1. juli 2020 tok Bård Børresen Lien over rektorstillinga ved Sauda vidaregåande skule.

Pilotprosjektet MOR skal arbeide for å betre moglegheitene for kompetanseheving i regionen.

Hausten 2020 og våren 2021 har skulen eit tilbod om opplæring for vaksne.

Både yrkes- og utdanningsrådgivar og sosialrådgivar er klare til å hjelpe dersom du har spørsmål til dei.

Til toppen