Gravearbeid på skulen si hovudavdeling fører til færre parkeringsplassar og endra tilkomst.

Siste frist for å kjøpe datamaskin via fylket er 30. november, dersom du går Vg1.

Det er påvist koronasmitta på Sauda vgs avd. Sand. Ein har kontroll på smitteveg, og personane er isolert.

Signering av ny partnarskapsavtale for å oppnå resultat ingen kunne klart aleine. Med vinn – vinn formål og motto FRA SAND TIL GULL!

Sauda Mållag overrekte 25. oktober 2021 ei gåve til Sauda vgs, eit klassesett med novellesamlinga «Vegar ut til alle kantar».

Skulen kjem til å gjennomføre elevundersøkinga for alle elevar.

Hausten 2022 vert det tilbod om opplæring i norsk og matematikk på Vg3-nivå (Vg4 påbyggsfag).

Som elev vil du komme til å nytte Visma InSchool. Her får du ei lita innføring i systemet.

Du som føresett får tilgang til det skuleadministrative systemet skulen nyttar.

Meld di interesse for kurs hausten 2021.

Til toppen