Etter ønske og interesse frå fire kommunar og byggebransjen, vil Sauda vgs arrangere eit dagskurs i PBL.

Skulen kjem til å gjennomføre elevundersøkinga for alle elevar.

Hausten 2022 vert det tilbod om opplæring i norsk og matematikk på Vg3-nivå (Vg4 påbyggsfag).

Som elev vil du komme til å nytte Visma InSchool. Her får du ei lita innføring i systemet.

Du som føresett får tilgang til det skuleadministrative systemet skulen nyttar.

Meld di interesse for kurs hausten 2021.

Elevar som skal byrje i Vg1 for første gong hausten 2021 kan frå 16. juni bestille datamaskin gjennom fylkeskommunen.

Hugs å levere inn lærebøkene før du tar ferie.

Nikolas Njerve tek over som avdelingsleiar på avdeling Birkeland.

Sauda vidaregåande skule er vald ut til å vere med i ein pilot med jamnleg massetesting av elevar og tilsette for koronavirus.

Til toppen