Fylket har eit gratistilbod til deg som vil ta eit fag du manglar i sommar.

Kvalifisere deg til høgare utdanning? Ta påbygg- og studiekompetansefag nett- og samlingsbasert i Ryfylke. Oppstart august 2022.

Rogaland fylkeskommune tilbyr gratis eksamensførebuande kurs for deg som skal ta praksiskandidateksamen våren 2022.

Eirik Aasheim tek over som koordinator for Yrkes- og studiekompetanse.

Signering av ny partnarskapsavtale for å oppnå resultat ingen kunne klart aleine. Med vinn – vinn formål og motto FRA SAND TIL GULL!

Sauda Mållag overrekte 25. oktober 2021 ei gåve til Sauda vgs, eit klassesett med novellesamlinga «Vegar ut til alle kantar».

Hausten 2022 vert det tilbod om opplæring i norsk og matematikk på Vg3-nivå (Vg4 påbyggsfag).

Som elev vil du komme til å nytte Visma InSchool. Her får du ei lita innføring i systemet.

Du som føresett får tilgang til det skuleadministrative systemet skulen nyttar.

Nikolas Njerve tek over som avdelingsleiar på avdeling Birkeland.

Til toppen