Rogaland fylkeskommune tilbyr gratis eksamensførebuande kurs for deg som skal ta praksiskandidateksamen våren 2022.

Skulen går tilbake til grønt nivå klokka 24:00 fredag 14. januar.

Motorsagkurset i april er fullt, men det vert sett opp eit ekstra kurs i februar.

Rogaland fylkeskommune inviterer til eit digitalt informasjonsmøte om russetida.

Eirik Aasheim tek over som koordinator for Yrkes- og studiekompetanse.

I april vert det halde eit 15 timars kurs i vedlikehald og bruk av motorsag.

Sauda og Suldal kommune har bestemt at det ikkje vert massetesting av skulen sine elevar og tilsette ved oppstart 3. januar 2022.

Gravearbeid på skulen si hovudavdeling fører til færre parkeringsplassar og endra tilkomst.

Det er påvist koronasmitta på Sauda vgs avd. Sand. Ein har kontroll på smitteveg, og personane er isolert.

Signering av ny partnarskapsavtale for å oppnå resultat ingen kunne klart aleine. Med vinn – vinn formål og motto FRA SAND TIL GULL!

Til toppen