Siste frist for å kjøpe datamaskin via fylket er 30. november, dersom du går Vg1.

Silje Kvamme Handeland tek over som helsesjukepleiar i skulehelsetenesta.

Elevar som skal byrje i Vg1 for første gong hausten 2022 kan frå 8. juli bestille datamaskin gjennom fylkeskommunen.

Kvalifisere deg til høgare utdanning? Ta påbygg- og studiekompetansefag nett- og samlingsbasert i Ryfylke. Oppstart august 2022.

Eirik Aasheim tek over som koordinator for Yrkes- og studiekompetanse.

Signering av ny partnarskapsavtale for å oppnå resultat ingen kunne klart aleine. Med vinn – vinn formål og motto FRA SAND TIL GULL!

Sauda Mållag overrekte 25. oktober 2021 ei gåve til Sauda vgs, eit klassesett med novellesamlinga «Vegar ut til alle kantar».

Hausten 2022 vert det tilbod om opplæring i norsk og matematikk på Vg3-nivå (Vg4 påbyggsfag).

Som elev vil du komme til å nytte Visma InSchool. Her får du ei lita innføring i systemet.

Du som føresett får tilgang til det skuleadministrative systemet skulen nyttar.

Til toppen