Vegarbeid i Rødsliane gjer at skuleskyssen mellom Suldal og Sauda kan verte påverka.

På grunn av koronasituasjonen vert skulestarten litt annleis enn vanleg.

Frå skuleåret 2020-2021 vert det nye skuleadministrative systemet Visma InSchool (VIS) innført ved alle vidaregåande skular i Rogaland.

1. juli 2020 tok Bård Børresen Lien over rektorstillinga ved Sauda vidaregåande skule.

Elevar som skal byrje i Vg1 for første gong hausten 2020 kan nå bestille datamaskin gjennom fylkeskommunen.

Pilotprosjektet MOR skal arbeide for å betre moglegheitene for kompetanseheving i regionen.

Hausten 2020 og våren 2021 har skulen eit tilbod om opplæring for vaksne.

Både yrkes- og utdanningsrådgivar og sosialrådgivar er klare til å hjelpe dersom du har spørsmål til dei.

IT-avdelinga er på jobb dersom du treng hjelp.

2.–3. juni opnar skulen opp igjen til nokonlunde normal undervisning.

Til toppen