1. juli 2020 tok Bård Børresen Lien over rektorstillinga ved Sauda vidaregåande skule.

10. september vert MOR-konferansen 2020 arrangert i Stavanger.

Elevar som skal byrje i Vg1 for første gong hausten 2020 kan nå bestille datamaskin gjennom fylkeskommunen.

Pilotprosjektet MOR skal arbeide for å betre moglegheitene for kompetanseheving i regionen.

Hausten 2020 og våren 2021 har skulen eit tilbod om opplæring for vaksne.

2.–3. juni opnar skulen opp igjen til nokonlunde normal undervisning.

Både yrkes- og utdanningsrådgivar og sosialrådgivar er klare til å hjelpe dersom du har spørsmål til dei.

IT-avdelinga er på jobb dersom du treng hjelp.

Helsedirektoratet har laga ein film der du får meir informasjon om koronaviruset.

12. desember 2019 fekk skulen nye nettsider.

Til toppen