Kolumbus justerer tidspunktet for skuleskyss på fredagar.

Vil du blir lærling i byggdriftarfaget på ein vidaregåande skule eller i fylket sin sentraladministrasjon?

Bilete av ei jente med eit eple gjennombora av eit skrujern på hovudet. Med teksten «Fagbrev eller studiespesialisering? Ja takk, begge fordeler!»

Ta kontakt for å besøke YSK-utdanningsprogrammet – anten fysisk eller digitalt.

På grunn av koronasituasjonen vert det ikkje arrangert nokon open dag på ambulansefag.

Det er du som må velje, men me hjelper deg på vegen. Nå er tida inne for å søke skuleplass. Hugs å søke innan 1. mars.

Regjeringa har bestemt at vidaregåande skular skal tilbake på gult nivå. Skulen innfører dette frå og med onsdag 20.01.

Eit kvinneandlet mot svart bakgrunn. I forgrunnen er teksten «Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv.», og logoen til Helse Vest

Snakk om sjølvmordstankar – det kan redde liv. I desember startar ein ny folkeopplysningskampanje der målet er å førebygge sjølvmord.

Sauda vidaregåande skule mottok måndag 9. november melding frå kommuneoverlegen i Suldal om utbrot av skabb ved avdelinga på Sand. Skabb er ein hudsjukdom forårsaka av skabbmidd og gir plagsom kløe.

Dei vidaregåande skulane i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som seier kva smitteverntiltak dei skal følge. Det inneber skjerpa krav til hygiene og avstand.

Ryfylke IKS skal samen med næringslivet, Rogaland fylkeskommune, Sauda og Strand vidaregåande skular gjennomføre fem prosjekt innan kompetanseområdet i Ryfylke.

Til toppen