I september/oktober vil det verte halde eit kurs i plan- og bygningslova.

Du som føresett får tilgang til det skuleadministrative systemet skulen nyttar.

Meld di interesse for kurs hausten 2021.

Elevar som skal byrje i Vg1 for første gong hausten 2021 kan frå 16. juni bestille datamaskin gjennom fylkeskommunen.

Hugs å levere inn lærebøkene før du tar ferie.

Nikolas Njerve tek over som avdelingsleiar på avdeling Birkeland.

Sauda vidaregåande skule er vald ut til å vere med i ein pilot med jamnleg massetesting av elevar og tilsette for koronavirus.

Hausten 2021 startar det opp eit modulbasert deltidsstudium i kommunikasjon og marknadsføring.

Kva kompetanse treng du og di bedrift i framtida? Kva kompetanse treng me i Ryfylke? Sauda Vgs er i starten av ei fireårig prøveordning som nytt vaksenopplæringssenter.

Dersom du ikkje har fullført vidaregåande tidlegare, har du nå sjansen.

Til toppen