Eit kvinneandlet mot svart bakgrunn. I forgrunnen er teksten «Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv.», og logoen til Helse Vest

Snakk om sjølvmordstankar – det kan redde liv. I desember startar ein ny folkeopplysningskampanje der målet er å førebygge sjølvmord.

Skulen startar opp igjen med undervisning på gult nivå, torsdag 26. november.

Ein byrjar å få betre oversikt over smittesituasjonen i samband med skulen.

Me viser til oppslag på Suldal kommune sine heimesider om eit tredje smittetilfelle. Skulen bistår i smittesporinga.

Kommuneoverlegen har i samråd med skulen beslutta å vidareføre tiltaka til og med fredag 20.11.

Som resultat av smittesporing knytt til tidlegare påvist positiv test for Covid-19, har ein avdekka at yttarlegare ein tilsett ved Sauda VGS har testa positivt.

Ein tilsett ved Sauda vidaregåande skule har fått påvist smitte av Covid-19. Smittesporing pågår. Nærkontaktar skal i karantene.

Sauda vidaregåande skule mottok måndag 9. november melding frå kommuneoverlegen i Suldal om utbrot av skabb ved avdelinga på Sand. Skabb er ein hudsjukdom forårsaka av skabbmidd og gir plagsom kløe.

Dei vidaregåande skulane i Rogaland er på gult nivå i trafikklysmodellen som seier kva smitteverntiltak dei skal følge. Det inneber skjerpa krav til hygiene og avstand.

Ryfylke IKS skal samen med næringslivet, Rogaland fylkeskommune, Sauda og Strand vidaregåande skular gjennomføre fem prosjekt innan kompetanseområdet i Ryfylke.

Til toppen