Elevar som skal byrje i Vg1 for første gong hausten 2021 kan frå 16. juni bestille datamaskin gjennom fylkeskommunen.

Hugs å levere inn lærebøkene før du tar ferie.

Nikolas Njerve tek over som avdelingsleiar på avdeling Birkeland.

Sauda vidaregåande skule er vald ut til å vere med i ein pilot med jamnleg massetesting av elevar og tilsette for koronavirus.

Hausten 2021 startar det opp eit modulbasert deltidsstudium i kommunikasjon og marknadsføring.

Kva kompetanse treng du og di bedrift i framtida? Kva kompetanse treng me i Ryfylke? Sauda Vgs er i starten av ei fireårig prøveordning som nytt vaksenopplæringssenter.

Dersom du ikkje har fullført vidaregåande tidlegare, har du nå sjansen.

Kolumbus justerer tidspunktet for skuleskyss på fredagar.

Bilete av ei jente med eit eple gjennombora av eit skrujern på hovudet. Med teksten «Fagbrev eller studiespesialisering? Ja takk, begge fordeler!»

Ta kontakt for å besøke YSK-utdanningsprogrammet – anten fysisk eller digitalt.

Regjeringa har bestemt at vidaregåande skular skal tilbake på gult nivå. Skulen innfører dette frå og med onsdag 20.01.

Til toppen