Skulen har ledig ei inntil 150% stilling som faglærar i byggtekniske fag.

Skulen har ledig ei inntil 40% undervisningsstilling på ambulansefag.

Det er du som må velje, men me hjelper deg på vegen. Nå er tida inne for å søke skuleplass. Hugs søknadsfrista 2. mars

12. desember 2019 fekk skulen nye nettsider.

Til toppen